Easy article

SSP #84 – Valborg

  • by

Det här avsnittet handlar om högtiden Valborg, som inträffar den 30:e april

SSP #81 – Allmän rösträtt

  • by

I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige, så det pratar jag om i det här avsnittet!