Easy article

SSP #81 – Allmän rösträtt

  • by

I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige, så det pratar jag om i det här avsnittet!

Artikel: Vikingar! (Simple Swedish Podcast #32)

Vikingar är något som många tycker är intressant. Vikingatiden varade i ungefär 300 år och det är fullt med intressanta händelser, myter och personer.

Vikings is something many find interesting. The Viking Age lasted for about 300 years, and it’s full of interesting events, myths and persons.