Kent – Ingenting

  • by
 English translation

In Hagnesta Hill
The TV lights are flashing
I do what I can
Dreaming away
In Hagnesta Hill
Among the identical houses
We flinch
The commercials are interrupted for sports

Nothing
First came nothing
Then came nothing
Then came nothing
But nothing is
(nothing, nothing, nothing)

Those bastards took us
one by one
They lied and deceived us
with the truth
Those bastards took my
darling there
From the crest of the hill, I can see
My lost world

I’m gonna do something
I’m gonna strike you all with astonishment
Cross a limit
I’m gonna break myself out
I love you so
As being armed
And under siege
I can shoot you out

Nothing
First came nothing
Then came nothing
Then came nothing
But nothing is
(nothing, nothing, nothing)

Those bastards took us
one by one
They lied and deceived us
with the truth
Those bastards took my
darling there
From the crest of the hill, I can see
My lost world

Nothing
First came nothing
Then came nothing
Then came nothing
But nothing is
(nothing, nothing, nothing)

Those bastards took us
one by one
They lied and deceived us
with the truth
Those bastards took my
darling there
From the crest of the hill, I can see
My lost world
 Swedish original

I Hagnesta Hill
blinkar tv-ljusen
Jag gör vad jag kan
Drömmer mig bort
I Hagnesta Hill
bland de identiska husen
Rycker vi till
Reklamen avbryts för sport

Ingenting
Först kom ingenting
Sen kom ingenting
Sen kom ingenting
men ingenting är
(ingenting, inget, inget)

Dom jävlarna tog oss
en efter en
Dom ljög och bedrog oss
med sanningen
Dom jävlarna tog min
älskling där
Från krönet av kullen kan jag se
min förlorade värld

Jag ska göra nånting
Jag ska slå er med häpnad
Gå över en gräns
Jag ska bryta mig ut
Jag älskar dig så
Som att vara beväpnad
Och under belägring
kan jag skjuta dig ut

Ingenting
Först kom ingenting
Sen kom ingenting
Sen kom ingenting
men ingenting är
(ingenting, inget, inget)

Dom jävlarna tog oss
en efter en
Dom ljög och bedrog oss
med sanningen
Dom jävlarna tog min
älskling där
Från krönet av kullen kan jag se
min förlorade värld

Ingenting
Först kom ingenting
Sen kom ingenting
Sen kom ingenting
men ingenting är
(ingenting, inget, inget)

Dom jävlarna tog oss
en efter en
Dom ljög och bedrog oss
med sanningen
Dom jävlarna tog min
älskling där
Från krönet av kullen kan jag se
min förlorade värld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *