SSP #81 - Allmän rösträtt
I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige, så det pratar jag om i det här avsnittet!
Read More
SSP #80 - Sex
Det här avsnittet handlar om sexrelaterat vokabulär
Read More
SSP #79 - Hur man pratar svenska med svenskar
I det här avsnittet pratar jag om varför svenskar är så bra på engelska, varför det ofta blir ett problem...
Read More
How is SPOKEN Swedish different from WRITTEN?
The differences between how you write words and how people say them!
Read More
"Att" or "För att"?
When to use "för att"!
Read More
How to use the Simple Swedish Podcast
Here's a guide on how to use the Simple Swedish Podcast efficiently in your studies!
Read More