easy

SSP #66 – Deepfakes

  • by

I det här avsnittet pratar jag om deepfakes, den nya tekniken med syntetisk, AI-genererad media!