listen

Simple Swedish Podcast #28 – Pets

  • by

Hej! I det här avsnittet berättar jag om olika husdjur som jag har haft i mitt liv.

Hi! In this episode I’m talking about different pets that I’ve had in my life.

Simple Swedish Podcast #24 – Guest: Brother – Carnival in Colombia

  • by

Hej! Ett av de bästa avsnitten hittills tycker jag! I det här avsnittet pratar jag med min bror om när vi möttes upp i Colombia för att gå på karnevalen i Barranquilla tillsammans.

Hi! One of the best episodes so far I think! In this episode I’m talking to my brother about when we met up in Colombia to go to the carnival in Barranquilla together.

Simple Swedish Podcast #23 – Exploring Bangkok

  • by

In this episode I’m talking about my weekend in Bangkok that I spent together with my girlfriend on our way to Bali. Lots of temples, pretty views, big lizards and amazing food! Bangkok was a cool experience!

Simple Swedish Podcast #21 – Guest: Carlos Rojas

  • by

I det här avsnittet pratar jag med min fasters man om hur det var att komma till Sverigepå 80-talet från Chile

In this episode I’m talking to my aunt’s husband about what it was like to come to Sweden in the 80’s from Chile

Simple Swedish Podcast #20 – Family

  • by

I det här avsnittet pratar jag om ord för olika familjemedlemmar på svenska, och om min egen familj och släkt.

In this episode I’m talking about words for different family members in Swedish, and about my own family and relatives.