admin

Christian Kuper

Jag tycker att det hjälper mycket för att göra svenska till en del av mitt liv. Dessutom är den väldigt intressant. Jag är motiverad nu att lyssna på svenska poddar, titta på svenska videos eller läsa svenska artiklar