Olena Ryzha

  • by

Hej, nu är klar med kursen Strong Swedish! Det var roligt att studera på ett nytt sätt. Innan den här kursen hade jag några kurser men jag kände mig som vilse elever i svenska och visste inte hur skulle jag studera vidare. Nu, när jag är färdig med Strong Swedish, vet jag!

Nu kan jag studera svenska på egen hand. Först och främst ger Strong Swedish många råd, metoder, tips hur man kan gå sin egen väg i språket som funkar precis för hen. Dessutom får man många förklaringar om vanliga grammatiska svårigheter och fel i svenska. Man kan lyssna och läsa samtidigt alla lektioner osv.

Jag skulle gärna rekommendera den kursen till de som har fastnat i språket, för alla som vill nå högre nivå i språket på egen hand och njuta av språket.”

Olena Ryzha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *