SSP #192 – Att få det man vill ha (del 3/3)

  • by
Become a Patron!

Transkript

Intuition, det betyder att man använder sitt undermedvetna.

Alltså det som ligger i bakgrunden, allt det som...

Man har massa kunskap, man har massa erfarenheter, tankar och saker som ligger i det undermedvetna som man kanske inte har tillgång till vanligtvis.

Men det finns där.

Och för att kunna använda det så är intuition ett väldigt bra verktyg.

Så det gör att man får många många fler möjligheter än om man bara skulle använda logik och medvetna tankar och så.

Så om man använder sin intuition, om man har..alltså om man använder sin intuition så får man många fler möjligheter.

Man kan upptäcka fler möjligheter.

Och för att aktivera sin intuition så behöver man tro på att någonting kommer hända eller att man kommer få någonting eller att man kommer förstå någonting och så vidare.

Alltså att ha tillit till processen, att lita på att det kommer funka.

Och ett exempel, vi kan ta ett exempel.

Det här exemplet är något som min mamma gör ofta och det funkar väldigt väldigt bra för henne.

Så tänk dig att du letar efter en parkeringsplats med bilen.

....för att läsa hela transkriptet till detta och alla andra avsnitt, klicka här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *