How is SPOKEN Swedish different from WRITTEN?

For all languages there are differences between how you write the words and how you actually say them. Swedish is no different, and if you want to sound natural, you have to know the spoken versions and how to use them. This is what I’m explaining in this video.

All examples from the video:

imorgon –> imorrn/imorron
Vi ses imorrn!

vår/vårt –> våran/vårat
Det här är vårat nya rum
Våran resa var härlig

er/ert –> eran/erat
Jag gillar eran restaurang
Erat kök är väldigt fint

de/dem –> dom (uttal “dåmm”)
Dom har inte kommit än.
Kan du berätta för dom att vi åker nu.

sedan –> sen (uttal “sänn”)
Jag gör det sen!
Jag har bott här sen jag var barn.

För många verb är ‘att’ frivilligt:
Skriftspråk: Du kommer inte att tro att det är sant!
Talspråk: Du kommer inte tro det är sant!

därför att –> för (att)
Skriftspråk: Jag tar lektioner online därför att jag vill förbättra min svenska
Talspråk: Jag tar lektioner online för jag vill förbättra min svenska

sådan/sådant/sådana –> sån/sånt/såna
Jag vill ha en sån hund!
Har du sett ett sånt vackert hus förut?
Såna ställen är svåra att hitta.

någon/något/några –> nån/nåt/”nåra”
Är det nån här?
Gör nåt!
Jag kom till Sverige för “nåra” veckor sen

det –> de
De e bra
De va de
De e som de e

“-de” i preteritum för ar-verb
Ja leta’ hela dan men ja hitta’ ingenting
han prata’ i en kvart men ja lyssna’ inte

G i adjektiv, adverb
Ja e väldi’t hungri’

ja –> ah
nej –> nä
är –> e (de e som de e)
jag –> ja (ja vill inte)
att (före verb) –> å (de e bara å komma)
och –> å (du å ja)
vad –> va (va heter du?)
varit –> vart (har du vart här förut?)
idag, dagar –> ida, dar (ida har jag vart här i tio dar)
var, vara –> va (ja va där en stund men ville inte va kvar)
med –> me –> (vill du va me?)
mycket –> mycke –> (han pratar för mycke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *