Similarity: Lik – Liknar – Liknande ?

Många tycker att det är svårt att uttrycka likhet på svenska. I den här artikeln förklarar jag hur man gör!

Many think it’s difficult to express similarity in Swedish. In this article I’m explaning how to do!

 

Image by Andrew Martin from Pixabay

Adjektiv: lik – likt – lika

Det enklaste ordet att använda är adjektivet “lik”, som helt enkelt är “similar to”, eller “looks similar to” på engelska. Det betyder främst lik i utseende, men kan också användas om annat:

 1. Svenska och Norska är lika varandra :: Swedish and Norwegian are similar to one another
 2. Det här huset är likt det jag bodde i innan :: This house is/looks similar to the one I lived in before
 3. Erik är lik sin far :: Erik looks like his father (“looks similar to“)
 4. Tvillingarna ser väldigt lika ut :: The twins look very alike
 5. Han pratar likt en Skåning :: He’s speaking similar to a Scanian (a person från Skåne/Scania)

Verb: liknar – liknade – har liknat

Att säga “liknar” är ungefär samma sak som att säga “är lik”, alltså “is similar to” på engelska:

 1. Dina barn liknar varandra :: Your kids are/look similar to each other
 2. Filmen liknade den vi såg förra helgen :: The movie was similar to the one we saw last weekend
 3. Erik liknar sin far :: Erik is/looks similar to his father
 4. Din dialekt liknar min kusins :: Your accent is similar to my cousin’s
 5. Han hade något som liknade en pistol :: He had something that looked like a gun

Liknande

Ett annat ord som ofta kommer upp är “liknande”. Så hur används det ordet? Detta är en så kallad presens particip av verbet “att likna” och används som ett adjektiv, och refererar till något annat som inte nämns direkt. Det är alltså inte en direkt jämförelse. Det är ungefär som att säga “like it” eller “like that” på engelska:

 1. Jag såg något liknande på nyheterna igår :: I saw something like it on the news yesterday
 2. En liknande byggnad finns i Amsterdam :: A similar building can be found in Amsterdam / A building similar to that one can be found in Amsterdam
 3. Jag har aldrig sett något liknande! :: I have never before seen such a thing!

Samma vs. Likadan

Till sist om skillnaden mellan dessa två ord. Till och med svenskar gör ofta fel:
Samma: Man pratar om fysiskt samma sak. Det kan inte finnas två versioner av samma sak.
Likadan: Man pratar om någor som ser ut att vara samma, eller verkar vara samma, men inte är samma:

 1. Vi har likadana tröjor :: We have the same looking sweaters, We have sweaters of the same model
 2. Använder du samma tröja som jag hade på mig igår? :: Are you using the same sweater as I was wearing yesterday? (Actually and physically the same)
 3. Tvillingar ser likadana ut, men är inte samma person :: Twins look the same but are not the same person

Övning:

Kan du översätta dessa meningar till svenska?

 1. Your kids look alike
 2. My job now is similar to the one I had before
 3. All evenings are the same
 4. This watch is similar to Erik’s watch
 5. I have never seen anything like it in my life
 6. The houses were similar to one another
 7. It’s not the same thing..
 8. That word is similar to a word in my language
 9. Look, we have the same shoes!
 10. You and your mom look so much like each other

Facit längst ned på sidan!
Correct answers at the bottom of the page!

 

Image by Martin Pyško from Pixabay

Facit – Correct answers:

 1. Dina barn är lika / Dina barn liknar varandra
 2. Mitt jobb nu liknar det jag hade förut / Mitt jobb nu är likt det jag hade förut
 3. Alla kvällar är likadana
 4. Den här klockan är lik Eriks klocka / Den här klockan liknar Eriks klocka
 5. Jag har aldrig sett något liknande i mitt liv
 6. Husen var lika varandra / Husen liknade varandra
 7. Det är inte samma sak..
 8. Det ordet liknar ett ord i mitt språk! / Det ordet är likt ett ord i mitt språk!
 9. Titta, vi har likadana skor!
 10. Du och din mamma liknar varandra så mycket / Du och din mor är så lika varandra

Jag hoppas att artikeln har varit hjälpsam! Ha det gött!

2 thoughts on “Similarity: Lik – Liknar – Liknande ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *