SSP #130 – Historien bakom namnet Sverige

  • by

Tjenare! Idag kommer en liten lektion i historia, närmare bestämt historien bakom namnet ‘Sverige’. För det här avsnittet skrev jag en artikel som du kan läsa en del av här under. Om du vill läsa hela artikeln kan du bli patron. Klicka på knappen här under!

I ljudinspelningen av den här artikeln läser jag inte exakt som det står i texten. Jag läser i stället på ett sätt som är mer naturligt för talspråk, och jag förklarar mer. Jag gör det för att det ska vara lättare att förstå när man bara lyssnar, och för att man ska få bättre övning i att förstå talad svenska.

Det här gör att du kan få bra övning i både läsförståelse och hörförståelse genom att först läsa artikeln så att du förstår ämnet och gör dig bekant med orden. Sedan kan du lyssna, och träna på att förstå naturlig talad svenska!

Become a Patron!

Artikel på lätt svenska:
Namnet Sverige och historien bakom det

I den här artikeln ska vi titta på historien bakom nam net Sverige. För över tusen år sedan, innan Sverige blev ett land, fanns det två olika folk i territoriet som senare skulle bli Sverige. De folken kallades för svear och götar. Svearna bodde längre österut och norrut, och götarna bodde längre söderut och västerut.

De här två folken krigade alltid, och det verkar som att svearna till slut blev det vinnande folket eftersom det är de som har gett namn åt landet Sverige – Svea Rike, alltså ungefär “svearnas land”.

Vi vet faktiskt inte exakt när Sverige blev ett land. Det beror också på hur man definierar ett land. Men någon gång mellan 1000-talet och 1200-talet kan man börja säga att Sverige är ett riktigt land.

Första gången man kan se något som liknar namnet ‘Sverige’ i historiska källor är i en dikt som heter Beowulf. Det är en engelsk dikt som man tror skrevs på 700-talet. Där kan man läsa ordet ‘Swiorice’, vilket man tror refererar till svearnas rike.

Namnet har sedan utvecklats under historien. Först till Sverike, sedan Sverighe, och någon gång på 1300-talet tror man att folk började säga namnet ‘Sverige’ ungefär som vi gör idag.

...om du vill läsa hela artikeln, klicka här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *