Introduktion
Första veckan (V1)
Andra veckan
Tredje (3:e) veckan
Fjärde (4:e) veckan
Femte (5:e) veckan
Sjätte (6:e) veckan
Sjunde (7:e) veckan
Åttonde (8:e) veckan
Nionde (9:e) veckan

1.2 Att sätta mål för språkstudier

Studera först orden här under, och läs sedan artikeln! Lyssna gärna samtidigt!

När du sätter mål kommunicerar du med ditt undermedvetnaWhen you set goals, you communicate with your subconscious
Det är viktigt om man vill uppnå någotIt’s important if you want to achieve something
Att ha bra självförtroende betyder att du litar på dig självTo have good self-confidence means that you trust yourself
Man måste kunna mäta ett målYou have to be able to measure a goal
Tänk på situationer som du skulle vilja klara avThink of situations you would like to be able to handle
Var noga med att sätta en rimlig tidsgränsTake care to set a reasonable time limit
Ge dig själv en belöning om du uppnår målet, eller ett straff om du inte gör det.Give yourself a reward if you achieve your goal, or a punishment if you don’t
Annars saboterar du för dig själv och förlorar självförtroende i ställetOtherwise you sabotage for yourself and lose confidence instead

När man vill utvecklas är det viktigt att sätta mål. De flesta människor sätter antingen inga mål alls, eller så sätter de inga riktiga mål. Men när du sätter ett mål kommunicerar du med ditt undermedvetna. Du berättar för dig själv vart du är på väg. Det är viktigt om man vill uppnå något.

Och sedan när du uppnår ett mål, då bevisar du för dig själv att du kan lita på dig själv. Det gör att du får mer självförtroende. Och självförtroende är också väldigt viktigt när man vill uppnå saker. Att ha bra självförtroende betyder att du litar på dig själv. Att du faktiskt kommer att göra det du säger att du ska göra!

Det är dock viktigt att man sätter bra mål, och det är det som den här artikeln handlar om.

1. Mål måste kunna mätas

Här är några exempel på dåliga mål:

 • Prata bättre
 • Lära mig fler ord
 • Bli flytande
 • Förbättra mitt uttal


Varför är de här målen dåliga? Något som är viktigt att tänka på när man sätter ett mål är att man ska kunna mäta det. Man måste veta när man har uppnått det. Du måste kunna säga “okej, nu har jag uppnått det här målet, härligt!”.

Så tänk på situationer som du skulle vilja klara av, men som du inte klarar av än. Då blir det lättare att formulera konkreta mål.

Här är några exempel på bra mål:

 • Ha en 30 minuters konversation med en svensk person bara på svenska.
 • Läsa en bok på svenska utan att behöva översätta ord på varje sida.
 • Lyssna på en svensk podcast och kunna följa med i hela konversationen.


Tänk också på att även för de här målen kan man vara mer specifik. Harry Potter är lättare än Millenniumtrilogin, en intervjupodd är lättare än en podd om historia, och det är lättare att ha en konversation om förra helgen än om politik. Tänk på vad du faktiskt vill kunna göra!

2. Hur och när?

Ett mål utan plan är inget mål, ett mål utan plan är en dröm. För att kunna nå målet är det viktigt att du vet vad du behöver göra, och när. Vilka rutiner och vanor behöver du implementera? Kommer det att kosta pengar? Vad är i så fall min budget? När har jag tid att studera? När vill jag ha uppnått mina mål? Var noga med att sätta en rimlig tidsgräns. För att få extra motivation kan du, om du vill, ge dig själv någon form av belöning om du uppnår målet i tid, eller straff om du inte gör det.

3. Sätt mål du kan nå

Ibland saboterar folk för sig själva genom att sätta mål som är för svåra att nå. Om du är nybörjare, och har studerat svenska i tre veckor, sätt inte målet att kunna delta i konversationer med svenskar om tre månader. Om du har svårt att se på en svensk film med svenska undertexter, sätt då inte målet att kunna titta på svenska filmer utan undertexter om en månad. Fokusera på något du verkligen kan uppnå inom en rimlig tid! Annars saboterar du för dig själv och förlorar självförtroende i stället för att självförtroende!

4. Efter att du har satt dina mål

Här är ett vanligt scenario: Du har satt ett mål som du väldigt gärna vill nå. Du känner dig taggad på att börja. I början gör du det du har sagt att du ska göra. Du känner dig motiverad. Men efter ett tag tappar du motivation. Du tänker mindre på målet. Du känner att det är för svårt, eller att du är för lat, eller att du är för dålig eller odisciplinerad.

Det här är vanligt. Här är några viktiga punkter för att man ska fortsätta:

 • Implementera rutiner och vanor – du kan inte vara beroende av motivation.
 • Läs dina mål varje dag – då har du dem alltid färskt i huvudet.
 • Visualisera dina mål ofta. Försök känna hur det känns att uppnå dem – då blir du mer motiverad varje dag!
 • Följ din utveckling – skriv en journal. Skriv ner vad du gör varje dag. Skriv ner vad du kan göra nu, som du inte kunde förut.

5. Om du når eller inte når målet

När du når ditt mål är det viktigt att du ger dig själv cred för det! Genom att ge dig själv bra känslor när du gör bra saker, programmerar du din hjärna att vilja fortsätta med det! Ja, vi kan programmera om våra egna hjärnor! Det är viktigt att förstå det! Och när vi sätter mål programmerar vi våra hjärnor att gå mot målet. Och när vi uppnår ett mål programmerar vi våra hjärnor att vi kan!

Men om man inte uppnår målet då? Du kommer inte att uppnå alla mål som du sätter för dig själv. Dessutom ändras målen ofta längs vägen. Det är normalt! Det är viktigt att du inte kritiserar dig själv för det! Det är direkt kontraproduktivt. I stället – lär dig av dina misstag, och fortsätt framåt!

Uppgift

 1. Skriv ner ett eller två mål. Det är bäst att inte ha för många mål. Då blir det lättare att fokusera sin energi på dem. Tänk på vilka situationer du skulle vilja klara av, men som du inte klarar än. Var så specifik som möjligt.
 2. Skriv en deadline. Sätt en rimlig deadline.
 3. Skriv ner hur du ska uppnå ditt mål.
  – Vad behöver du göra, konkret?
  – När under dagen? Vilka dagar i veckan?
 4. Om du vill, skriv belöning om du uppnår målet och/eller straff om du inte gör det.