Introduktion
Första veckan (V1)
Andra veckan
Tredje (3:e) veckan
Fjärde (4:e) veckan
Femte (5:e) veckan
Sjätte (6:e) veckan
Sjunde (7:e) veckan
Åttonde (8:e) veckan
Nionde (9:e) veckan

1.3 Läsövning – Utbildning i Sverige (del 1)

Studera först följande vokabulär, och läs sedan artikeln. Skriv gärna ner några nya ord. Lyssna också gärna samtidigt som du läser.

Upplägget på undervisningen är liknande.The arrangement/setup of the tuition is similar
I högstadiet får man betyg som man använder för att söka in till ett gymnasium.In högstadiet, you get grades that you use to apply for a gymnasium.
Vissa gymnaiseprogram är mer praktiska, och är till för att förbereda en för ett yrke (ett yrke – yrket – många yrken)Some gymnasium programs are more practical, and are there to / are meant to prepare you for a profession
För det mesta involverar det följande:..Most of the time it involves the following:..
Avslutning i skolan med olika ceremonier.Gruaduation in school with various ceremonies
Sedan är man redo att ta sig an livet.And then you’re ready to take on life
Det är meningen i alla fallAt least that’s how it’s meant to be

Det svenska skolsystemet är byggt för att vara så jämställt som möjligt. Både grundskola, gymnasium och universitet är helt gratis. Man får faktiskt till och med pengar från staten för att studera. I grundskolan och gymnasiet är även skolmaten gratis, medan det på universitet brukar finnas en specifik skolrestaurang där man kan äta billigt.

Förskoleklass

I Sverige har vi så kallad skolplikt i tio år. Det betyder att alla måste gå i skolan från det att man är sex år gammal och tio år framåt. Det första obligatoriska året kallas för förskoleklass, alltså när man är sex år.

Man kan börja i skolan tidigare också om man vill, från det att man är ett år gammal. Det kallas förskola, men förr kallades det för dagis. Det är mer inriktat på lek än utbildning.

(Ändring i text från “förskola” till “förskoleklass”, därför är det skillnad mellan ljudinspelning och text)

Grundskolan (~6-16 år)

De följande nio åren kallas för grundskola. Den är indelad i tre delar: lågstadiet (årskurs 1-3), mellanstadiet (årskurs 4-6) och högstadiet (årkurs 7-9). Ofta är låg- och mellanstadiet i samma skola, och upplägget på undervisningen är liknande. När man sedan börjar högstadiet är man precis i början av sina tonår, och man känner sig “stor”. Oftast byter man skola, får en ny klass, och vanligtvis är skolan också större.

I högstadiet får man betyg som man sedan använder för att söka in till ett gymnasium. Det finns många olika gymnasier, och alla har många olika program man kan välja mellan. Vissa gymnasier är mer populära än andra, och då behöver man oftast högre betyg för att komma in på dem. Nu börjar skolan nu bli mer viktig för ens framtid, och man gör fler egna val, till exempel vilket program man ska gå.

Det här var vad vi gjorde mellan lektionerna på högstadiet (bild från 2005)

Gymnasiet (~16-19 år)

Vissa gymnaiseprogram är mer praktiska, och är till för att förbereda en för ett yrke, t.ex. byggprogrammet, fordonsprogrammet eller hotell och restaurang. Andra är till för att förbereda en på vidare studier på universitet och högskola, t.ex. naturprogrammet, samhällsprogrammet eller teknikprogrammet. Alla gymnasieprogram varar i tre år. Det finns inget krav på att man måste gå gymnasiet, men de flesta gör det eftersom det kan vara svårt att få jobb om man inte har gjort det. Man måste också ha gått gymnasiet om man vill fortsätta studera på universitet.

Skalan för betyg i gymnasiet har ändrats många gånger. 1971 började man använda en femgradig skala där 1 var det sämsta betyget och 5 var det bästa. 1994 införde man ett nytt system med en fyrgradig skala där IG (icke godkänd) var det sämsta, och sedan kom G (godkänd), VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). Den senaste ändringen var 2011 då man införde en sexgradig skala med bokstäver A-F, där A är det högsta betyget och F är det lägsta.

När man slutar gymnasiet kallas det för “att ta studenten“, och det är en dag som alla ser fram emot väldigt mycket. Olika städer har lite olika traditioner för det, men för det mesta involverar det följande:

  • Dricka champagne tillsammans med sin klass på morgonen.
  • Avslutning i skolan med olika ceremonier.
  • Alla går till en park där vänner och familj väntar för att gratulera en.
  • Åka på lastbilsflak eller i fina bilar genom staden och fira.
  • Äta middag hemma med släkt, vänner och familj.
  • Ut och festa hela natten med klassen och resten av skolan.

Sedan är man redo att ta sig an livet! (Det är meningen i alla fall!)

Här kan du se en kort video om den svenska skolan!

Källor:

http://skola365.com/
http://www.lic.se/svenska-skolsystemet/
https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/det-har-ar-den-svenska-skolan
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

Post a comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *